Održavanje higijene bolnica

Čišćenje i održavanje higijene u bolnicama je izazov za kompaniju SECUT. Zbog specifične upotrebe i namene ovakvih prostora, održavanje higijene u bolnicama zahteva poseban stav i veštinu, kao i angažovanje posebno obučenog osoblja, kao i korišćenje najsavršenijih hemijskih sredstava i profesionalne opreme namenjene održavanju higijene ove vrste ustanova. U saradnji sa vodećim svetskim proizvođačima opreme i hemikalija, kao i relevantnim instruktorima obuke, kompanija SECUT je uspešno odgovorila na ove izazove. Za održavanje higijene bolnica, SECUT primenjuje nove metode kroz implementaciju sistema tzv. „Health Guard“. Ovaj sistem prvenstveno obezbeđuje maksimalnu higijenu i maksimalnu efikasnost.

Prednosti sistema "Health Guard" su:

  • Specijalna kolica za čišćenje imaju dovoljno prostora za dnevne zalihe opreme za čišćenje.
  • Zagađenje rastvora za čišćenje je jednostavno nemoguće.
  • Nove krpe se koriste za čišćenje svake sobe.
  • Nakon upotrebe, prljave krpe i krpe se odlažu u posebne kutije koje se nalaze u kolicima.
  • Dezinfekcija svih površina najmanje jednom dnevno.