Obezbeđenje transporta novca, vrednosti i drugih pošiljki

Pratnja i obezbeđenje transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki (prikupljanje pazara, zaštita novca i dragocenosti) vrši se u posebno prilagođenim i obeleženim vozilima, uz primenu propisanih mera bezbednosti i utvrđenih procedura.
Naši zaposleni koji su specijalizovani za pružanje ovih usluga, imaju neophodnu kondicionu fizičku pripremu i obuku za korišćenje vatrenog oružja. Od trenutka preuzimanja, novac ili vrednosti su potpuno bezbedne, uz rukovanje i čuvanje u propisanim sigurnosnim koferima sa elektro-hemijskom zaštitom i sa naoružanom pratnjom.
Vozila za transport novca i vrednosti imaju instaliran GPS, sredstva veze za komunikaciju na posebnoj radio frekvenciji koju koristimo na osnovu dozvole nadležnog organa (RATEL), konstantnu vezu putem umreženih mobilnih telefona i video nadzor unutrašnjosti vozila.