Fizičko obezbeđenje

Usluge fizičkog obezbeđenja – zaštite imovine i lica, obuhvataju tradicionalne oblike neposrednog fizičkog prisustva, preduzimanje mera i aktivnosti službenika obezbeđenja na štićenim objektima. Objekti koje fizički obezbeđujemo su: poslovni, trgovinski, hotelski, stambeni, rezidencijalni, industrijski kompleksi, objekti u izgradnji i dr. Pružamo profesionalno fizičko obezbeđenje svih tipova objekata i nivoa rizika, sa maksimalno obučenim i opremljenim službenicima obezbeđenja, uz neprekidnu 24/7 podršku interventnih timova i kontrolnog centra. Svi zaposleni službenici obezbeđenja licencirani su od strane MUP-a Republike Srbije i osposobljeni za obavljanje poslova obezbeđenja. Posebnu pažnju posvećujemo stručnoj obuci i usavršavanju zaposlenih, u skladu sa potrebama korisnika usluga. Pored fizičke zaštite ljudi i imovine, naši zaposleni su spremni da pruže pomoć i u svim drugim situacijama.