Zaštita od požara

Prema podacima NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION) požari su u periodu od 2011 - 2015 godine prouzrkovali smrt 16 osoba, doveli do povreda 273 osobe i proizveli direktnu štetu na imovini u iznosu od 1.2 biliona dolara. Uzroci koji su doveli do požara uglavnom su se mogili svesti na neznanje i nemarnost prema oblasti zaštite od požara. Ukoliko ne želite da postanete deo sličnih statistika onda ste na pravom mestu. „Secut“-ov tim za zaštitu od požara čine profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom u najrazličitijim oblastima poslovanja. Tome u prilogu govori i činjenica da smo među prvima u Srbiji dobili rešenje za obavljanje poslova organizovanja i sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara iz čl. 24 i 25 Zakona o zaštiti od požara (Sl. Glasnik RS” br.111/09, 20/15, 87/18), što znači da poslove zaštite od požara možemo obavljati za Vas.

Neke od naših usluga su:

 • Izrada Pravila zaštite od požara
 • Izrada Programa osnovne obuke
 • Izrada Plana evakuacije i uputstva za postupanja u slučaju požara
 • Obaveznu osnovnu obuku za zaposlene

Ovlašćeni smo i za izradu projekata iz oblasti zaštite od požara:

 • Izradu Glavnog projekta zaštite od požara za sve vrste objekata(projekat za izvođenje, projekat izvedenog objekta)
 • Izrada Plana zaštite od požara
 • Izradu Elaborata zaštite od požara za sve vrste objekata
 • Izradu Projekata stabilnih sistema za gašenje požara
 • Izradu Projekata stabilnih sistema za dojavu požara
 • Izradu Projekata stabilnih sistema za detekciju ekspolzivnih gasova i para
 • Izrade analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina
 • Izradu Projekata električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama)
 • Izradu Projekata sistema za odvođenje dima i toplote

NOVA USLUGA KONTROLNO TELO

 • Kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara
 • Kontrolisanja instalacija hidrantske mreže za gašenje požara
 • Uslovi poslovanja

  Ne prepuštajte Vaše poslovanje slučaju! Pozovite nas i dobićete pouzdanog partnera koji će Vaš dalji razvoj činiti sigurnim!

REFERENCE ZA ZAŠTITU OD POŽARA