Bezbednost i zdravlje na radu

Zaposleni širom sveta ocenili su bezbednost na radnom mestu kao jedan od najvažnijih aspekata radnog okruženja. Bezbedni uslovi rada dovode do toga se zaposleni osećaju zadovoljnije na radnom mestu, da su produktivniji, ali i bitno utiču na neometano poslovanje kompanije kao i na smanjenje troškova prouzrokovanih nesrećama na radu. Samim tim što se nalazite na ovoj stranici, napravili ste prvi korak ka tome da od Vaše kompanije napravite bezbedno i poželjno mesto za rad i mi vam u tome možemo pomoći. „Secut“-ov tim za bezbednost i zdravlje na radu čine stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u različitim oblastima poslovanja.

Nosioci smo licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu izdate od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja nam omogućava da za Vas obavljamo poslove bezbednosti i zdravlja na radu i to:

 • Sprovodimo postupak procene rizika
 • Vršimo kontrolu i dajemo vam savete priikom planiranja, izbora, korišćenja i održavanja sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • Učestvujemo u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
 • Organizujemo preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
 • Organizujemo preventivne i periodične preglede i proveru opreme za rad;
 • Predlažemo mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;
 • Pratimo i kontrolišimo primenu mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca;
 • Pratimo stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvujemo u utvrđivanju njihovih uzroka i pripremamo izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
 • Sprovodimo osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • Izrađujemo uputstva za bezbedan rad i kontrolišemo njihovu primenu;
 • U slučaju kada utvrdimo neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog prekidamo rad na takvom radnom mestu ili upotrebu takvog sredstva za rad
 • Sarađujemo i koordiniramo rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Vodimo evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Hajde da zajedno učinimo Vaše poslovanje bezbednim!

REFERENCE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU