Stručna obuka

SECUT je u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS” broj 104/13, 42/2015 i 87/2018) akreditovan od strane MUP-a Republike Srbije, rešenjem 03.15.3 broj 8/19 od 07.06.2019. godine za vršenje stručne obuke lica za:

  • vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  • vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite i vršenje poslova redarske službe