Obezbeđenje poslovnih prostora

obezbedjenjePP-552cc354f0c8a.jpg

Fizičko-tehničko obezbeđivanje (FTO) poslovnih prostora i velikih poslovnih sistema nosi i veliku dozu profesionalne odgovornosti i pripremljenosti za ovu vrstu izazova. SECUT tim u tom kontekstu ne prepusta stvari slučaju – menadžeri odabrani da rukovode obezbeđenjem objekta, vrše slojevite pipreme – počevši od preliminarnog upoznavanja sa sadržajem objekta i svim neophodnim pratećim elementima u cilju što bolje organizacije funkcionisanja i izvršavanja radnih zadatka.


Takođe, odmah se pristupa uspostavljanju celokupnog sistema FTO, njegove unutrašnje organizacije na objektu, sistema veza, obaveštavanja, izveštavanja, koordinacije sa ostalim bitnim službama i pojedincima, a takođe i dostavljanje bitnih kontakata od strane obezbeđnja ka mogućim korisnicima usluga vezanim za objekat na kome se pruža usluga.

Usluge koje pružamo su sledeće:

  • Preduzimanje preventivnih mera u cilju zaštite ljudi i imovine,
  • Obezbeđivanje mera radi neometanog obavljanja delatnosti korisnika usluga,
  • Sprečavanje i otkrivanje pojava koje mogu naneti štetu imovini klijenta,
  • Onemogućavanje pristupa neovlašćenim licima u objekte i druge prostorije preduzeća,
  • Preduzimanje drugih, zakonom dopuštenih mera, koje su potrebne za nesmetan proces rada i zaštitu radnika koji vrše taj rad,
  • Ažurno vodjenje svih propisanih evidencija,
  • Poznavanje i postupanje u skladu sa Kodeksom poslovnog ponašanja,
  • Po preuzimanju radnog mesta utvrđuje se stanje na objektu i radi se izveštaj, ako je neophodno, o poboljšanju rada,

Detaljne zadatke i obaveze radnika definišemo u koordinaciji sa ovlašćenim predstavnikom preduzeća koje nas angažuje. Po usaglašenim stavovima izrađuju se procedure rada kojih se svaki radnik strogo pridržava, a radnici koji budu angažovani su prijavljeni po svim pravilima i zakonskim merama koje predviđa Zakon o radu i radnim odnosima.