Izrada Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja poverena

Kompanija SECUT DOO dobila je Ovlašćenje za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja, koje je 08. januara 2020. godine izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.
download.jpeg

Za izradu procene Secut je formirao stručni tim za izradu procene, koji se sastoji od kompetentnih stručnjaka po vrsti delatnosti.

ŠTA JE TO PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA?

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti

Procena ima za cilj da se na osnovu nje prepoznaju, definišu i analiziraju sva pitanja u vezi sa postojećim stanjem, opasnostima, efektima posledica, tretmanom rizika i odgovorima zajednice na pojavu prirodnih i drugih nesreća, i to:

  • Opis i stanje štićenih vrednosti,
  • Rizici i uzroci koji mogu dovesti do nesreća,
  • Posledice koje mogu nastati usled pojava opasnosti,
  • Utvrđivanje odgovarajuće organizacije i sprovođenja mera prevencije,
  • Procena potreba i mogućnosti u obezbeđenju ljudskih i materijalnih potencijala.

Procena rizika od katastrofa je najvažniji strateški dokument u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i od velikog je značaja za identifikaciju, određivanje nivoa i tretmana rizika od prirodnih i tehničko-tehnoloških opasnosti koje mogu ugroziti našu zemlju.

Na osnovu Procene rizika izrađuje se Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Više o ovoj temi možete naći na ovoj stranici