IZRADA PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA POVERENA