marko

3 новембра, 2021

IZRADA PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA POVERENA

Kompanija SECUT DOO dobila je Ovlašćenje za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja, koje je 08. januara 2020. godine izdalo Ministarstvo unutrašnjih […]
2 новембра, 2021

ZAŠTITA OD POŽARA

Obavljanje poslova organizovanja i sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara
22 октобра, 2021

3D Cube Secut Front Page