Bezbednost i zdravlje na radu

beybednost-552cc0d0e3fb8.jpg

Uspostavljanjem sistema kvaliteta QMS, preduzeće SECUT ubrzava procese za svoje proizvode – usluge i pozicije na tržištu. Cilj ove procedure je da utvrdi način upravljanja i razvoja funkcije menadžmenta rizikom, da poslodavce zajedno sa zaposlenima informiše i procesuira u kontekstu da je zdrav i sposoban radnik jedini uslov da poslodavac i zaposleni imaju sigurnu budućnost kako u pogledu zdravlja, tako i u pogledu opstanka na tržištu.

Bezbednost i zdravlje na radu je kontinuirani poces kome se ne može pristupiti neodgovorno. Primena mera, propisa i standarda u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu je ogromni korak dalje u skladu sa normama dobrih preduzetnika.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR) obavezuje poslodavce da izvrše procenu rizika na svakom radnom mestu i u radnoj okolini, donesu opšti akt kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i vode potrebnu evidenciju na unapred zadatim obrascima.

SECUT tim stručnjaka osposobljen je pre svega za pružanje širokog spektra sledećih poslovnih usluga u oblasti organizacije i kontrole poslova zaštite, koje je svaki privrednik u obavezi da pripremi:

  • Ulazak u proces procene rizika
    (donošenje Odluke poslodavca i Plana za provođenje);
  • Izrada dokumentacije
    (izrada Akta o proceni rizika, Pravilnika o BZR i Pravilnika o evidencijama);
  • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
  • Preuzimanje i vođenje referata BZR

Vodeći se ovim motivima, SECUT tim pažljivo odabranih stručnjaka spreman je da u svakom trenutku na Vaš upit pruži odgovore na sva pitanja iz ove oblasti, a u skladu sa neophodnim merama i zakonskim propisima, standardima i nadasve dobrom praksom.