Održavanje bolnica

odryavanjeBolnica-552cc6e11aaf2.jpg

Čišćenje i higijensko održavanje bolnica nova je faza razvoja preduzeća SECUT. Zbog specifičnosti upotrebe i namene ovakve vrste prostora, održavanje higijene bolnica zahteva poseban odnos i veštinu održavanja higijene, uz angažman specijalno obučenog ljudstva i upotrebu najrafiniranijih hemijskih sredstava i profesionalne opreme namenjenih za održavanje higijene ovakve vrste ustanova.
U saradnji sa vodećim svetskim proizvođačima opreme i hemijskih sredstava, kao i obuku relevantnih instruktora, preduzeće SECUT uspešno je odgovorilo na ove izazove. Vlasnici prve privatne klinike „Beogradski Klinički Centar“ , prepoznali su kvalitet, iskustvo i profesionalan odnos prema poslu i prepustili preduzeću SECUT brigu o higijeni kompletne bolnice.
U održavanju higijene bolničkih ustanova, SECUT primenjuje nove metode u načinu održavanja higijene kroz implementaciju tzv. „Health guard“ sistema. Ovaj sistem pre svega omogućava maksimalnu higijenu i maksimalnu ekonomičnost.
Prednosti „Health guard“ sistema su sledeće:

  • Na specijalizovanim kolicima za čišćenje postoji dovoljno prostora za dnevne zalihe sredstava i opreme za čišćenje.
  • Kontaminacija rastvora je prosto nemoguća,
  • Za čišćenje svake nove sobe koriste se nova krpa i novi mop.
  • Prljave krpe i mopovi se posle upotrebe odlažu u posebne boksove koji se nalaze u kolicima.
  • Dezinfekcija svih površina se radi minimalno jednom dnevno.