Tehnička opremljenost

748x264_12.jpg

Kompanija SECUT raspolaže izuzetno efikasnim dvokanalnim sistemom radio veze i operativnim centrom iz kog se rukovodi svim segmentima službe fizičko - tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja. Pomoću našeg repetitora kojim pokrivamo šire područje Beograda i vlastite frekvencije, odobrene od Saveznog ministarstva za telekomunikacije, u kontaktu smo 24 časa dnevno sa svim objektima kojima pružamo usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja, kao i sa mobilnim ekipama na terenu.


Svi objekti koje obezbeđujemo su pod video nadzorom 24 časa dnevno. Objekti koji se bave maloprodajom su obezbeđeni i sistemima protiv neovlašćenog iznošenja artikala iz objekata: zujalicama ( zakačke i nalepnice ) i antenskim kapijama.


Od ličnog naoružanja najviše koristimo naoružanjem svetskih prizvođača, a zaposleni koji rukuju oružjem, imaju završenu obuku za bezbedno rukovanje vatrenim oružjem.

Svi zaposleni su uniformisani u skladu sa radnim mestom i pozicijom. Imamo dve vrste uniformi: radnu i protokolarnu. Radne uniforme su sašivene od najkvalitetnijih materijala i po najvišim standardima.


U sastavu obezbeđenja, naše mobilne operativne ekipe na terenu koriste različite tipove vozila u zavisnosti od potreba i namene.


Veliku pažnja posvećena je kadrovskoj strukturi zaposlenih. Najniži mogući stepen stručne osposobljenosti kandidata je srednja stručna sprema. Pored toga, potrebno je da je radnik odslužio vojni rok, da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da je psihofizički sposoban za rad sa nošenjem ličnog naoružanja.