Dojava alarma i monitoring

Kontrolni centar 24/7

Svi štićeni objekti na kojima pružamo usluge fizičkog obezbeđenja povezani su sredstvima komunikacije (mobilna telefonija, radio veza) sa našim Kontrolnim centrom koji koordinira i prati rad i stanje na objektima 24h.

Objekti koje želite da zaštitite se mogu povezati alarmnim sistemima sa dojavom alarma na naš Kontrolni centar. Time je obezbeđena njihova neprekidna zaštita.

Intervencije patrolnog tima

Po aktiviranju i dojavi alarmа sa štićenog objekta, patrolni tim u najkraćem roku dolazi na lokaciju objekta, vrši neposredan uvid, proveru stanja i preduzima potrebne mere u koordinaciji sa kontakt osobom korisnika usluge.

Obaveštavaju se i nadležne hitne službe (hitna pomoć, vatrogasci, policija) u slučaju potrebe za njihovom intervencijom.

Mobilno obezbeđenje

SECUT nudi usluge mobilnog obezbeđenja koje uključuju pored odgovora na aktiviranje i dojavu alarma, mobilne patrole koje vrše redovne obilaske štićenih objekata, vrše obezbeđenje i pratnju tokom transporta, prevoza vrednosnih pošiljki i dr.

Mobilno obezbeđenje je oblik fizičkog obezbeđenja koje podrazumeva auto patrole sa obučenim pripadnicima obezbeđenja, opremljene radio vezom, proverom i čekiranjem na štićenom objektu ili na definisanim kontrolnim tačkama, po zahtevu korisnika usluga.